Dr.Öğr.Üyesi
Şefik RAMAZANOĞLU
Birim
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
İletişim
(264) 295 57 00